[TUT] Cài đặt cPanel Cho VPS Windows (Cách cài đặt Enkompass)

2009-10-27 21:15
Hix Hix ngồi cài đi cài lại cài mãi mới cài đc :-s. Viết tí kinh nghiệm lên cho ae nào muốn sở hữu cPanel cho vps widows ;))
Yêu cầu: VPS windows server 2k8
Bước 1: Các bạn down cái nỳ về VPS:
Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

Cài xong vứt nó đó ;))

Bước 2: Cài Domain Services :
-Vào Server Manager – chuột phải add role

Highslide JS


check vào Active Directory Domain Service

Highslide JS


Click next
Highslide JS


Chọn Close
Highslide JS


Sau đó tại server manager ,bung roles ra thấy có thêm role Active Directory Domain Service .chọn role đó Dưới khung Summary .Chọn Active Directory Domain Service Installation Wizard

Highslide JS

Highslide JS

Chọn Next rùi chọn Existing Forest
Highslide JS
Click next ,hộp thoại xuất hiện .Gõ vào tên domain : dom2.com
Highslide JS
Chọn Alternate Credentials .Click vào nút Set
Highslide JS
Gõ vào username .,password của dom2.com Click ok rùi next Sau khi examming xong .Click next
Highslide JS
Highslide JS
Khung wizard kế tiếp xuất hiện
Highslide JS
Click Next
Highslide JS
Chọn Next .Nhập vào Directory Service Restore Mode Administrator Password
Highslide JS
Chọn Next
Highslide JS
Click Next
Highslide JS
Click Finish
Highslide JS
Click vao Restart Now để restart lại máy 2k8
Highslide JS
Bước 3: Cài IIS
Trích dẫn
Step 1: Start Server Manager

To start Server Manager, click: Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager. The Server Manager window opens.
Highslide JS

Figure 2: Server Manager
Step 2: Adding a Server Role

    * In the Server Manager, select Roles.
    * The Role Summary View is displayed.

Highslide JS

Figure 3: Start Add Roles Wizard
Step 3: Start the Add Roles Wizard

    * Click Add Roles.
    * The Add Roles Wizard opens.
    * Click Next to select roles to install.

Highslide JS

Figure 4: Add Roles Wizard Introduction
Step 4: Choose Web Server (IIS) Role to Install

    * Check Web Server (IIS).

Highslide JS


Figure 5: Check Web Server (IIS) in Add Roles Wizard


Step 5: Web Server Role depends on WAS

The Add Roles Wizard notifies you on any required dependencies; since IIS depends on the Windows Process Activation Service (WAS) feature, the following informational dialog displays.

    * Click Add Required Role Services to continue.

Highslide JS

Figure 6: Add Dependencies

Web Server is now selected for install. The Select Server Roles dialog box opens.

Highslide JS

Figure 7: Selected Web Server (IIS)

    *
      Click Next to continue.

Step 6: Additional Information

The following dialog box and information displays.

Highslide JS

Figure 8: Introduction to Web Server Dialog

    *
      Click Next to continue

Step 7: View IIS 7.0 Features

The Add Roles Wizard displays a list of all IIS 7.0 features available to install as shown below. Note that features comprising the default install are pre- selected.

Highslide JS

Figure 9: Web Server Features Listed

Note: To install just the IIS 7.0 default features, click the Install button and then proceed to Step 10 below. If you need to install additional features, proceed to Step 8.
Step 8: Select Additional IIS Features to Install

For this example, we install additional IIS features:

    * Start by checking the box for ASP.NET. The following dialog displays.
    * The Wizards warns if adding an IIS feature will also cause other features to be installed.

Highslide JS

Figure 10: Dependency Information

    * Click Add Required Role Services to continue.

Step 9: Select Additional IIS Features to Install

Continue selecting additional IIS Role Services features to Install:

    * Check the features you require.

Highslide JS

Figure 11: Add Features For Web Server

    * When you have selected all the features you require, click Next to continue.

Step 10: Summary of Features to Install

    * The Wizard provides a summary of what will be installed, as shown below

Highslide JS

Figure 12: Summary of Features

    * Click Install to continue.

Step 11: Install Progress

After clicking Install, the install progress dialog opens.

Highslide JS

Figure 13: Install Progress
Step 12: Install Complete

When IIS 7.0 install is complete, the following dialog opens. Click Close to return to the Server Manager.

Highslide JS

Figure 14: Installation Summary
Step 13: Check IIS 7.0 install

You can now perform a quick check to verify that IIS 7.0 is installed.

    * Start Internet Explorer web browser and enter the address http://localhost.
    * You should see the default IIS "Welcome" page.

Chú ý ở bước 2 ae đừng cài FTP server vội nhé vì thằng cPanel nỳ nó đòi FTP server của nó cho IIS7 cơ ;))
Bước 4: Disabled UAC
Start -> Run-> msconfig
Highslide JS
Nhìn hình và bấm vào "Launch"
Bước 5: Tạo các thư mục và phân quyền để chuẩn bị cài đặt!
1. Tạo user: Start -> Run -> dsa.msc
Tìm phần users: rồi -> Create a new user
phần "User logon name" điền là: cpadmin (cái nỳ để tiện cho bước sau)
Phần pass: đặt tùy ý nhưng phải nhớ ;))
2. Set up a UNC share to hold all the account and website data.

    * This must be an actual drive on a SAN, NAS or file server where Windows Disk Quota Manager Service can run.
          o You will need to use a UNC path such as \\208.77.188.166\e. We highly recommend that you use a location that all the servers in the Active Directory domain can quickly access and that it be a RAID drive.
    * Set up the share with these permissions:
Highslide JS
eshareeveryone.jpg
Everyone — Allow read.
Highslide JS
edomainadmins.jpg
Domain Admins — Allow full control.
Highslide JS
ecpadmin.jpg
The account you created to install Enkompass with — Allow full control.

3. Set up a shared folder that all the web servers can reach; this folder will be used for IIS configuration.

    * Set up the share with these permissions:
Highslide JS
iisconfigeveryone.jpg
Everyone — Allow read.
Highslide JS
iisconfigdomadmins.jpg
Domain Admins — Allow full control.
Highslide JS
iisconfigadmins.jpg
Administrators — Allow full control.
Highslide JS
iisconfigcpadmin.jpg
The account you created to install Enkompass with — Allow full control.
Bước 6: Reg key ;)).
Ai đủ nhiệt thì buy or reg ;)). Còn ko thì dùng hàng free:
Đăng ký tại đây:
https://www.c...=buymain_free
Đến phần "Enkompass Test License IP(s)" & "15 Day cPanel/WHM Test License IP(s)" điền IP của VPS các vị vào. Chờ nó active ròi cài ;))
Bước 7: Cài thui ;))
Mở file [COLOR="PaleGreen"]EnkompassSetup [/COLOR]lên nào
Highslide JS
The first screen of the Enkompass installer.

Installer Entries
Highslide JS
008_WelcomeToWizard.jpg
The Enkompass Setup Wizard will guide you through the installation.

Here is a little help with the installer entries:

Destination folder — The folder where Enkompass will be installed.
Highslide JS
010_Destination.jpg
The Destination Folder screen.

Active Directory Domain — The name of your Active Directory Domain is displayed for your records.

Enkompass account name — The installer will create an account with all the correct privileges to install and manage Enkompass.

Enkompass account password — Type a strong password twice and make sure you remember it.
Highslide JS
011_AccountInfo.jpg
The Active Directory Domain appears when you enter Enkompass account information.

Administrator contact email — The administrator's email address, to which system messages will be sent.

Administrator contact pager number — Does nothing right now.
Highslide JS
012_AdminContact.jpg
The Admin Contact Information screen.

Main IP — The installer displays the main IP of the server.
Highslide JS
013_MainIP.jpg
The Main IP Address screen.

Primary DNS Server — The installer displays the IP of the Active Directory Server with the integrated DNS.
Highslide JS
014_PrimaryDNS.jpg
The Primary DNS Server screen.

Volume or UNC Share Path — Type the location of the shared folder you set up in step 2 above. This folder will store the websites and accounts, and your IIS Virtual Directories will point here.
Highslide JS
015_UNCShare.jpg
The Website Share Path screen.

Directory for Enkompass Accounts — the main directory for the websites and accounts on the above Volume or UNC Share Path.
Highslide JS
016_WebSiteDataFolder.jpg
The Website Data Folder screen.

Destination directory for account backup — System backups are stored in folders on this drive so you can recover the accounts. This should be a different drive from the one where the accounts are stored.
Highslide JS
017_BackupLocation.jpg
The Backup Location screen.

Enkompass will set up IIS to use a shared configuration. Enter a UNC path that will be accessible to all the IIS servers — Type the location of the shared folder you set up in step 3 above. This share will contain the configuration files that IIS and Enkompass use to make the users' websites run on all the available IIS servers.
Highslide JS
018_IISShare.jpg
The Setup IIS Shared Configuration screen.

Enkompass will display the IIS encryption password. This password is used to encrypt data passed among servers in your Active Directory domain.

    * The encrypted password is auto-generated.
    * It will appear in the manifest displayed after Enkompass is finished installing. Be sure to save this manifest in a secure location, not on this server.
Highslide JS
019_IISEncryptionPW.jpg
The IIS Encryption Password screen.

PHP on IIS — Click the appropriate button to determine whether you want to configure IIS to host PHP.
Highslide JS
020_PHP.jpg
The PHP on IIS screen.

The installer should be ready to install Enkompass. The following screen will appear:
Highslide JS
021_ReadyToInstall.jpg
The Ready to install Enkompass screen.

Once the installation has completed, Enkompass will display the Completed Setup screen.
Highslide JS
023_Completed.jpg
The Completed Setup screen.

The Enkompass installer will also place on your local desktop a manifest that lists all of your server's installation settings. The file is named EnkompassConfig.txt.

ALERT! Warning: Be sure to store this file in a secure place, as it lists sensitive information about your server.

Xong ròi đó

Bài viết số 326 đã được: 8.0/10 (6 Đánh giá)
Sửa lần cuối admin Sửa vàoOctober 27, 2009 21:19
baoquocmt159 Email Homepage
February 26, 2013 17:03
Admin ơi cho mình hỏi là sau khi cài đặt xong làm thế nào nữa để đưa ra internet .
Cảm ơn admin nhiều !
September 30, 2010 13:47
tớ cài mãi ko được,bạn cho tớ hỏi được không,cái đoạn ở bước 2 trên cùng ,thì cái dom2.com ,mình thay thế được ko ? hay như thế nào ? mà tớ đang cài đến đoạn đấy thì ko thể nào exam đc :((
admin Trả lời vào October 3, 2010 10:22
bạn có thể thay = domain của mình mà!
Newbies Email
June 1, 2010 16:29
Đối với win2003 thì có cách nào cài được ko bạn?
admin Trả lời vào June 2, 2010 07:04
Windows 2003 ko cài đc Cpanel bạn à!
dgvf Email Homepage
December 3, 2009 11:02
I link wow gold
sads Email Homepage
December 3, 2009 10:43
We always wow gold
November 30, 2009 02:52
Đưa pass vs pass admin tao test phát ;;) mà reg key cái này dễ ko mày
admin Trả lời vào November 30, 2009 09:09
reg key này khó ngang key CpanelX cho Linux ;))
khobitgihet
October 30, 2009 16:28
cái này là cái gì thế admin
admin Trả lời vào October 30, 2009 20:46
Cài Cpanel cho VPS để chia sẻ hosting đó bạn!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ